Torandas muddrade farledspunkter

65°47’38 leden avviker från den markerade farleden
24°07’25 rakt mot Hellälä 38°
65°48’15 efter svängen avvik 18°
24°08’60 på den markerade farledens västra sida

En ny farled är muddrad och markerad. Farleden har muddrats till ett djup på 3,5 m.